VNU

Opbouw- en afbraakinformatie

Opbouw
U of uw leveranciers/standbouwers dienen zich eerst te melden op P2. Zodra er ruimte bij de hallen is, kunt u met uw voertuig naar de hal rijden. U kunt vervolgens een beperkte tijd bij de hallen laden/lossen. 

Personenwagen en busjes max. 60 min. 
Bakwagens max. 90 min. 
Vrachtwagens max. 120 min. 

Na het laden/lossen kunt u uw voertuig gratis parkeren op P2.

NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend. 
Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:
De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
Bedrijventerrein Lage Weide
Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid


Afbouw

Exposanten 
Bent u exposant, bemant u ook uw eigen stand en gebruikt u uw auto of bus ook voor afbouw? Dan parkeert u  ’s ochtends op P2 en kunt u zich hier melden voor de afbouw. Let op: Dit is mogelijk tot 13:00. 

Komt u na 13:00 voor de afbouw, dan dient u zich te melden op Europalaan 32. Dit terrein ligt naast de Jaarbeurs, volg de verwijsborden of gebruik het volgende Navigatieadres: Europalaan 32, 3526 KS Utrecht. 

Stand bouwers/vrachtverkeer/leveranciers

stand bouwers, transporteurs, leveranciers en groot vrachtverkeer dienen zich eerst te melden op  Europalaan 32. Dit terrein ligt naast de Jaarbeurs, volg de verwijsborden of gebruik het volgende Navigatieadres: Europalaan 32, 3526 KS Utrecht. 

U kan zich reeds vanaf 15:00  uur melden. Hier ontvangt u een laad- en loskaart die u toegang verschaft tot het laad- en losgebied.  NB: Voertuigen die zich rechtstreeks bij de hal melden zonder geldige laad- en loskaart krijgen geen toegang tot het laad en losgebied. 

Zodra de grote transportdeuren open zijn (1 uur na einde beurs) wordt het vrachtverkeer gedoseerd naar de hallen gestuurd. 

Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot men het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.