Circulaire Economie

CIRCO creating business through circular design miniworkshop

Circulair ondernemen biedt bedrijven businesskansen en de mogelijkheid om zorgvuldiger met grondstoffen en materialen om te gaan. Dit stelt nieuwe eisen aan het ontwerp van producten. Bestaande producten zijn vaak niet optimaal ontworpen voor een tweede leven, voor gebruik als dienst, voor hergebruik van onderdelen of het kostenefficiënt terugwinnen van materialen. In deze CIRCO-miniworkshop maak je in korte tijd kennis met de design-uitdagingen en business-kansen van de circulaire economie. Je ervaart hoe je met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën concrete eerste stappen kunt maken in de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Als het smaakt naar meer: doe mee met CIRCO! In het programma van CIRCO ontwikkelen bedrijven en ontwerpers samen circulaire business en delen ze nieuwe kennis en inspiratie.