Cyber security helpdesk

Tijdens TechniShow en ESEF zijn er verschillende workhops die gespecialiseerd zijn in Cyber Security. Hier krijgt u antwoord op al uw vragen over Cyber Security.

(Cyber)Risicomanagement rondom Industrial Control Systems
Meetsystemen voor (de besturing van) productieprocessen, CCTV-systemen voor toegangscontrole, energie- en drinkwatervoorziening: allemaal belangrijke Industrial Control Systems. Toch blijken veel organisaties onvoldoende actie te ondernemen ter beveiliging van deze systemen. En dat terwijl ze zeer gevoelig zijn voor cyberaanvallen. Wat zijn de risico's rondom Industrial Control Systems? Welke rol speelt (cyber)risicomanagement in de beveiliging?
 

Voorbereiding op een Crisis die het gevolg is van een (cyber)incident
Vanzelfsprekend ligt uw focus in de maak industrie op het maken van uw producten. Maar heeft u wel eens stil gestaan als uw productie ongewild onderbroken wordt? Wij hebben een benchmark uitgevoerd voor het Nederlandse bedrijfsleven: 'Onze organisatie moet zich als eerste voorbereiden op de uitval van IT' (80%); 'Onze laatste crisis was een fysiek incident' (23%); 'Om voorbereid te zijn, houden wij crisisoefeningen en -trainingen'(68%).'
Samen met onze deskundige op het gebied van crisismanagement leert u hoe u zich kunt voorbereiden op ongewilde onderbrekingen, maar ook hoe u zich kunt organiseren zodat incidenten geen crisis worden, of crisis niet uw bedrijfscontinuïteit bedreigt.
 

Industrie 4.0, cyber-fysieke systemen en het internet der dingen
Fase vier van de industriële revolutie is inmiddels al een tijd ingezet en net als de voorgaande edities gaat ook deze gepaard met baanbrekende ontwikkelingen én continuïteitsbedreigende risico's. Het 'industriële internet', zoals fase vier ook wel genoemd wordt, kenmerkt zich door steeds verdergaande digitalisering en onderlinge verbondenheid tussen producten, waardeketens en bedrijfsmodellen.
Autonome cyber-fysieke productiesystemen, het internet der dingen, cloud computing en systemen die ons denkproces deels of volledig kunnen overnemen, zijn tegelijk een vloek en een zegen voor de maakindustrie. Het belang van goed (cyber)risicomanagement neemt daarom ook in 2018 alsmaar verder toe.
 

Cyber Technology: Wat kunnen we (nog) leren van China?
In China worden miljarden geïnvesteerd in de digitalisering van maakindustrie organisaties. Welke oplossingen kiezen ze daarbij en wat zijn de resultaten daarmee en kunnen we dat hier ook doen? Wat kunnen we ervan leren. Neem bijvoorbeeld Robots, waar zetten ze die voor in, in China in de maakindustrie?
En lopen ze nog steeds voor of zijn we ze aan het inhalen? En hoe zit dat over 3 of vier jaar? Is China in staat om de remmende voorsprong te omzeilen? Zijn ze in staat om niet alleen technologie te kopiëren, maar ook om deze zelf te bedenken?