Standbouwvoorschriften

EIGEN STANDBOUW
In geval van eigen standbouw is het noodzakelijk dat u uw standbouwtekeningen ter goedkeuring overlegt aan de afdeling Backoffice van Jaarbeurs. Zij beoordelen uw ontwerp op o.a. type locatie, afmetingen locatie, technische aspecten en mogelijke omgevingsfactoren op de door u gehuurde locatie. U kunt uw standbouwtekeningen (een technische tekening inclusief afmetingen alsmede een visual) mailen naar:

 Jaarbeurs
 Afdeling Backoffice
 E-mail: standkeuringen@jaarbeurs.nl

Of per post toesturen aan:
 Jaarbeurs
 T.a.v. Afdeling Backoffice
 Postbus 8500
 3503 RM Utrecht

Let op: in het Klantenportaal is de datum vermeld tot wanneer standbouwtekeningen ter goedkeuring kunnen worden ingediend.

 

MINIMALE STANDBOUWEISEN
Elke exposant is verplicht scheidingswanden te plaatsen. Het aantal wanden is afhankelijk van het type locatie. Voor een rijlocatie zijn 3 wanden verplicht (achterwand en 2 zijwanden). Voor een hoeklocatie zijn 2 wanden verplicht (achterwand en 1 zijwand) en voor een koplocatie is enkel een achterwand verplicht. Wanden moeten een minimale hoogte hebben van 2,50 meter. U kunt géén gebruik maken van de achterwand en/of zijwand(en) van uw buurstand(s). Heeft u een eilandlocatie, dan is er geen verplichting tot het plaatsen van wanden. Bij alle standtypen geldt dat de vloer van uw standlocatie bedekt dient te zijn.

 

HOOGTE
De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 meter. Hoger bouwen dan 2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van uw buurstand(s) en van Jaarbeurs. Houd u in uw ontwerp rekening met de maximale hoogte van de hal op de door u gehuurde standlocatie. Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. Op de achterzijde van uw wand(en) is het niet toegestaan uw logo te plaatsen tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van Jaarbeurs en van uw buurstand(s).

 Als u in uw stand een object wilt plaatsen hoger dan 2,50 meter, geldt hier de regel dat dit object minimaal 1 meter vanaf de wanden met uw buurstand(s) geplaatst is. Plaatsing binnen 1 meter vanaf de wanden met de buurstand(s) is enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de buurstand(s).
 Na het indienen van uw standbouwtekening verstrekt Jaarbeurs u, indien nodig, de contactgegevens van uw buurstand(s).

 

WANDEN
Vooral deelnemers met een eilandstand of kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte kan dan worden gecreëerd door langs het gangpad een wand te zetten. Een logische oplossing, maar andere exposanten en bezoekers worden geconfronteerd met een uitzicht op een blinde wand.

 Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u binnen uw standruimte extra wandjes maken op 1 meter binnen de rooilijn van uw stand. Zo houdt uw stand een open karakter.

N.B.: Elke gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 50% worden dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter, tenzij de organisatie van de beurs schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.

 

ETAGE
Etagebouw is altijd hoger dan 2,50 meter en is alleen toegestaan mits u de organisatie van de beurs hierover heeft geïnformeerd (etagebouw is niet op alle beurzen toegestaan) en mits dit minimaal 1 meter van uw buurstand(s) verwijderd blijft.

Bij etagebouw heeft u naast de goedkeuring van Jaarbeurs ook de goedkeuring van de Brandweer en de gemeente Utrecht nodig. Hieronder vindt u contactgegevens:

Dienst stadsontwikkeling
De heer C. Hoppenbrouwer
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
E-mail c.hoppenbrouwer@utrecht.nl
Telefoon 030 – 2864644

Veiligheidsregio Utrecht
Brandweer
De heer W. Konijn
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
E-mail w.konijn@vru.nl
Telefoon +31 888783812

 

GANGPADEN
Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden.

 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN
Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de kabelgoten, c.q. putten in de vloer. Houd u in uw standontwerp rekening met de locatie van toevoer van deze voorzieningen binnen uw standruimte. Zo voorkomt u dat er nodeloos leidingen door uw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer waaronder u de leidingen kunt laten trekken.

 

VOORKOM GELUIDSOVERLAST

Zorg ervoor dat anderen geen hinder ondervinden van de activiteiten op uw stand. Met name geluidsoverlast kan erg storend zijn voor omliggende standhouders die gesprekken voeren met klanten. Wij verzoeken u om uw directe buren vooraf te informeren als u op uw stand activiteiten organiseert die mogelijk tot enige overlast kunnen leiden.
 Als u gebruik gaat maken van live of versterkt geluid, dient u toestemming te vragen aan de organisatie van de beurs. Wij behouden ons echter altijd het recht voor de toestemming in te trekken in geval van (geluids-) overlast.

Voor vragen naar aanleiding van de standbouwvoorschriften kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service. Zij zijn op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 bereikbaar op telefoonnummer 030 – 295 2999 of per mail via service@jaarbeurs.nl.